เชื่อในความดี ตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เทอญ

ป า ฏิ ห า ร ย์ มี อ ยู่ ทุ ก แ ห่ ง ห น

09 Dec

ธรรมะ : เปรตกับมด ใครอยู่ภพภูมิที่สูงกว่ากัน

ธรรมะ : เปรตกับมด ใครอยู่ภพภูมิที่สูงกว่ากัน มันเป็นธรรมดานะ มีเกิดมีดับ ตอนนี้มันดับไปแล้ว คลายตัว - (13:39 11/04/11) ก็แปลกดี ก่อนเที่ยงโห หนักมาก แต่ตอนนี้มันหายไป - (13:39 11/04/11) ก็เป็นธรรมดาของโลก - (13:39 11/04/11) แม้แต่ดูถูกแมลงตัวเดียวก็ไม่ควรทีเดียว เพราะสักวันเข...

07 Dec

ธรรมะ : อานิสงส์การร้องเพลงธรรมะ

ธรรมะ : อานิสงส์การร้องเพลงธรรมะ ถาม - ตอบ ทำไมถึงต้องทำเพลงธรรมะ? ตอบ--เพราะว่าจริตบางคนชอบเพลง อธิบายธรรมะตรงๆนั้นอาจจะไม่ได้สนใจฟัง ถ้าอธิบายผ่านเพลงก็จะสนใจฟังได้ ทำไมถึงต้องทำเพลงธรรมะออกมามากมาย? ตอบ--เพราะว่า คนแต่ละคนชอบของแตกต่างกัน เพลงก็เช่นกัน บางคนชอบเพลงนั้น บางคนชอบเพลงนี้ ธรรมะก็...

20 Nov

การรักษาศีลที่หลายคนเข้าใจผิด

การรักษาศีลที่หลายคนเข้าใจผิด เราพบใครลองถามเขาดูว่า เขารักษาศีล ได้กี่ข้อ ไม่ต้องไปถามศีลแปด เอาศีลห้าก็แล้วกันลองดูครับ เจอเพื่อน เราลองถามดู จะกล้าถามหรือเปล่า ถามตัวท่านเองก่อนก็แล้วกัน ว่ามีศีลกี่ข้อหลายคน อาจจะบอกว่า มี หนึ่งข้อบ้าง สองข้อบ้าง สามข้อบ้าง ไม่มีสักข้อบ้าง สี่ข้อบ้าง ห้าข้อบ้...

17 Nov

ธรรมะ ถาม-ตอบ : การถวายสังฆทาน

ธรรมะ ถาม-ตอบ : การถวายสังฆทาน การถวายสังฆทาน การถวายสังฆทานคือการถวายทานเพื่อพระภิกษุสงฆ์ส่วนรวมไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง มีพระสงฆ์ตั้งแต่ ๔ รูปเป็นต้นไป การถวายสังฆทานนั้น ไม่จำเป็นต้องกล่าวคำถวายสังฆทานก็ได้ หากแต่การถวายทานนั้นไม่ได้เจาะจงพระภิกษุที่รับทานก็ย่อมเป็นสังฆทาน เช่นการถวาย อาหารพระท...

17 Nov

ธรรมะ ถาม-ตอบ : การกรวดน้ำอุทิศบุญ

ธรรมะ ถาม - ตอบ : การกรวดน้ำอุทิศบุญ การอุทิศบุญจำเป็นต้องใช้น้ำหรือไม่? การกรวดน้ำเป็นธรรมเนียมของพราหมณ์ เวลาพราหมณ์จะยกของให้ใครก็เทน้ำลงไปบนฝ่ามือของผู้นั้น ในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพิมพิสาร ถวายพระเวฬุวันแด่พระพุทธเจ้าก็เทน้ำลงบนพระหัตพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ให้ทานลูกสองคนกับพราหมณ์ชูชกก็รินน้ำ...