ธรรมชาติเดียวกัน ศาสนาเดียวกัน

การทำความเข้าใจศาสนา เข้าใจธรรมชาติ เพื่อความไม่แบ่งแยก

 

 

ฟิสิกส์ทางโลก

สอนให้สังเกตเรียนรู้ความเคลื่อนไหวกระทำของรูปธาตุรูปวัตถุ

สอนให้สังเกตแรงกระทำของรูปธาตุรูปวัตถุ

.............................................................................

ฟิสิกส์ทางธรรม

สอนให้สังเกตความเคลื่อนไหวกระทำของธาตุคือจิตธาตุและกายธาตุ ที่เป็นธาตุภายใน

เพื่อความสงบ เพื่อการควบคุมตนเอง เพื่อความรู้แจ้งอริยสัจ

เพื่อความดับแห่งความเคลื่อนไหวกระทำที่ไม่สันติ คือ มโนอกุศล วจีอกุศล กายอกุศล

เพื่อความดับแห่งความอยากความยึดในตนเองของธาตุไปตามลำดับ..

edit @ 4 Apr 2016 13:58:58 by Peace

edit @ 4 Apr 2016 17:19:23 by Peace

Comment

View Desktop Version

Hot Vote

กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อนทำการโหวตค่ะ

Report

กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อนทำการโหวตค่ะ