บ้านหมอ (สุขภาพ + ภาษาอังกฤษ)

บล็อกสุขภาพ-ข่าวต่างประเทศครับ... นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์

14 Nov

ดื่มไม่มาก(แอลกอฮอล์)เพิ่มเสี่ยงอะไร

ภาพ: แอลกอฮอล์ขนาด 1 ดริ๊งค์ (drink) [ wikipedia ] เบียร์ 5% - 1 กระป๋องเล็ก (360 มิลลิลิตร/ซีซี) ไวน์ 12% - 150 มิลลิลิตร(ซีซี) เหล้า 40% - 45 มิลลิลิตร(ซีซี) ..... เป็นที่ทราบกันดีว่า การดื่มหนัก (แอลกอฮอล์) เพิ่มเสี่ยงมะเร็งต่อไปนี้ (1). มะเร็งช่องปาก-ลำคอ (2). มะเร็งกล่องเสียง (3). มะเร็งตับ...

31 Oct

อาชีพอะไรช่วยเพิ่มโอกาสอายุยืน

ภาพ: ห้องเรียนวิศวกรรมชีววิทยา-การแพทย์ CTU, ปราก สาธารณรัฐเช็ก [ wikipedia ] การศึกษามีส่วนทำให้คนอายุยืนมากขึ้น อาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวว่า การศึกษาที่ดี คือ การศึกษาที่ทำให้นักศึกษาสนใจใฝ่รู้ มีอิสรภาพ(จากความไม่รู้ ไม่สนใจ) และมีศักยภาพที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ได้ด้วยตนเอง ..... ภาพ: ห้องเรียนใต้...

31 Oct

อาหารต้าน(ป้องกัน)กระดูกพรุน

ภาพ: คนหลังโก่งจากโรคกระดูกพรุน [ wiki ] ..... ตาราง: แคลเซียมจากพืช [ pcrm.org ] 1 ถ้วย = ประมาณ 240 มิลลิลิตร(ซีซี) ..... 22 ตุลาคม 2560 อ.นพ.เกบ เมียคิน ทบทวนองค์ความรู้ใหม่ จากวารสารการแพทย์ 19 รายการ เรื่อง "วิธีป้องกันกระดูกพรุนหรือกระดูกบาง (osteoporosis) [ drmirkin ] ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู...