บ้านหมอ (สุขภาพ + ภาษาอังกฤษ)

บล็อกสุขภาพ-ข่าวต่างประเทศครับ... นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์

ภาพ: ประมาณการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจากซิตีแบงก์

และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด อังกฤษ (UK) ว่า

โลกกำลังใกล้เข้าสู่ยุคหุ่นยนต์-การผลิตอัตโนมัติ (automation)

 

ถ้ามีการใช้หุ่นยนต์-การผลิตอัตโนมัติเต็มที่

จะทดแทนแรงงาน หรือทำให้คนรุ่นใหม่ตกงานดังภาพ (ร้อยละ)

ประเทศกำลังพัฒนาหรือยากจน มีแนวโน้มจะปรับตัวได้น้อยกว่า

ประเทศพัฒนาแล้ว มีแนวโน้มจะปรับตัวได้ดีกว่า

.....

OECD = องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

สมาชิกส่วนใหญ่เป็นประเทศพัฒนาแล้ว หรือมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่

.....

ประเทศที่มีงานบริการสูง

เช่น การรักษาพยาบาล ธนาคาร

ประกันภัย ท่องเที่ยว

เช่น อังกฤษ (UK) น่าจะปรับตัวได้ดีกว่า

ประเทศที่มีงานบริการต่ำ

 

ภายในปี 2020/2563...

เฉพาะ 15 ประเทศที่พัฒนาแล้ว

และ ประเทศดาวรุ่ง (emerging countries)

ระบบการผลิตสมัยใหม่จะเข้ามาแทนที่แรงงาน

มากกว่า 5 ล้านตำแหน่ง

.....

มีความเป็นไปได้ว่า

การผลิตสมัยใหม่จะพึ่งแรงงานราคาถูกน้อยลง

เคลื่อนย้ายข้ามชาติได้มากขึ้น

เช่น ย้ายไปประเทศที่เก็บภาษีต่ำกว่า

 

ตัวอย่างที่พอจะเปรียบเทียบกับเรื่องนี้ได้คือ

เครื่องบินรบ 1 ลำใช้นักบิน 1-2 คน

โดรนหรือเครื่องบินไร้คน 10 ลำใช้นักบิน 1 คน

ลดตำแหน่งงานไป 5-10 เท่า

.....

ประเทศที่มีคนมาก

และความสามารถในการแข่งขันน้อย

จะมีสัดส่วนคนอายุน้อยตกงานสูง

ทำให้การเมือง "ไม่ค่อยนิ่ง" มากขึ้น

 

การผลิตสาขาที่จบมาแล้วมีงานทำ

น่าจะมีความสำคัญมากขึ้น

.....

เรียนมาด้วยความเคารพ

ถึงตรงนี้... ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

.....

From > http://www.businessinsider.com/robots-will-steal-your-job-citi-ai-increase-unemployment-inequality-2016-2

 

.....

 • ขอขอบคุณทุกๆ ท่านเช่นกัน

   

  เรื่องสำคัญสำหรับประเทศไทข คือ

  เราน่าจะเพิ่มการผลิตสาขาที่ขาดแคลน

  และจบมาแล้วมีงานทำ

   

  เช่น หมอฟัน นักบิน พยาบาล

  ผู้ช่วยพยาบาล หมอ ให้มาก

   

  คนไทยคงจะต้องเรียนภาษาอังกฤษ

  ให้ถึงระดับฟังได้-พูดได้-สื่อสารได้

   

  ถ้าทำได้...

  ประเทศไทยน่าจะแข่งขันกับนานาชาติได้ในระยะยาว

  เชียร์ครับ

 • ถ้าไม่มีน้ำมัน...

  ประเทศในอาฟริกาและตะวันออกกลาง

  มีความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ-คนตกงานสูง

  มากกว่าภูมิภาคอื่นๆ ครับ

View Desktop Version

Hot Vote

กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อนทำการโหวตค่ะ

Report

กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อนทำการโหวตค่ะ