บ้านหมอ (สุขภาพ + ภาษาอังกฤษ)

บล็อกสุขภาพ-ข่าวต่างประเทศครับ... นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์

04 Aug

คนทั่วโลกกลัวภัยคุกคามอะไรมากที่สุด

ภาพ: สถาบันวิจัยพิว สหรัฐอเมริกา ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างเกือบ 42,000 คน จาก 38 ประเทศ (16 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2017/2560) กลุ่มตัวอย่างจากอาเซียน เป็น 3 ประเทศที่มีประชากรมากได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ผลการศึกษาพบว่า ภัยคุกคาม (threat) ที่คนทั่วโลกกลัวมากที่สุด เรียงจากมากไปน้อย(หน่...

01 Aug

เรียนสาย(สาขา)ไหนไม่ตกงาน

ภาพ: ทันตแพทย์ ผ่าตัดฟันคุด [ wikipedia ] ..... ภาพ: โอกาสตกงานถ้าใช้ระบบการผลิตอัตโนมัติแทนเต็มที่ [ BusinessInsider ] แสดงในรูปร้อยละ(%)ของจำนวนคนจ้างงานเดิม(100%) คนทำงานในประเทศต่างๆ มีค่าความเสี่ยงใกล้เคียงกัน = 45-53% = 49% หรือเฉลี่ย = 1/2 (50%) ..... ตาราง: โอกาสตกงาน(ล้านคน)จากระบบ...

24 Jul

ชีวิต(สมอง ร่างกาย)เปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อไม่ออกกำลัง

..... วิดีโอ: จาก 'Tech Insider' [ YouTube ] ..... Tech Insider สรุปข้อมูล จากสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ (NIH) ว่า ถ้าคนเราหยุดออกแรง-ออกกำลัง จะมีผลต่อร่างกายอย่างไร ..... วิธีวัดสมรรถภาพทางกาย เน้น "หัวใจ-ปอด-หลอดเลือด-กล้ามเนื้อ" รวมกันได้ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือ 'VO2max' หรือความส...