บ้านหมอ (สุขภาพ + ภาษาอังกฤษ)

บล็อกสุขภาพ-ข่าวต่างประเทศครับ... นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์

15 Oct

วิธีป้องกัน(ลดกลิ่น)เท้าเหม็น

..... สถาบันโรคเท้า (College of Podiatry) รายงานว่า [ BBC ] ความนิยมสวมรองเท้าหุ้มส้น โดยไม่สวมถุงเท้า ในผู้ชายวัย 18-25 ปี ..... อาการเท้าเหม็น พบในผู้ใหญ่อายุ 21 ปีขึ้นไป = 16% หรือถ้ามีผู้ใหญ่ 6 คน จะพบปัญหาเท้าเหม็นบ่อย = 1 คน ..... การสวมรองเท้าหุ้มส้น โดยไม่สวมถุงเท้า เพิ่มเสี่ยงอะไร....

11 Oct

มันฝรั่งที่แสนดีและแสนร้าย

ภาพ: มันฝรั่ง [ wikipedia ] ..... แผนที่: แหล่งผลิตมันฝรั่งใหญ่ในโลกได้แก่ จีน อินเดีย(ลุ่มแม่น้ำคงคา), ยุโรป รัสเซีย ..... ภาพ: ประเทศที่ผลิตมันฝรั่งได้มากที่สุด 5 อันดับแรก ในปี 2014/2557 (หน่วย: ล้านตัน) ได้แก่ จีน อินเดีย รัสเซีย ยูเครน สหรัฐอเมริกา ..... อ.นพ.เกบ เมียคิน ตีพิมพ์เรื่อง "มันฝ...

10 Oct

เส้นทางการค้าอาเซียน-ไทย-เมียนมาร์-อินเดีย

แผนที่: จาก รัฐมณีปุระ อินเดีย, เมียนมาร์ (ผ่านมัณฑเลย์-เนปีดอว์-ย่างกุ้ง), ไทย (แม่สอด ตาก) [ Google ]; [ Google ] เส้นทางนี้น่าจะกระตุ้นการค้า ท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ "อินเดีย-เมียนมาร์-ไทย" ได้มาก ..... แผนที่: อินเดีย(เมืองหลวง นิวเดลี)-เมียนมาร์-ไทย [ Google ] ถนนมิตรภาพ "อินเดีย-เมียนมาร์-ไ...