INDHAMMA

FOR HIS MAJESTY THE KING OF THAILAND. Live In Dhamma Together...do=dhamma...

พระพุทธองค์ทรงชี้ทางแก่ผู้มาหา...มาฝึกกับพวกเราสิ...

"พุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธ ประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มี

มีแต่พุทโธกับใจ และสติที่ควบคุมกันอยู่เท่านั้น

กำหนดให้ดี แล้วเราจะเอาสักกี่นาที ตามธรรมดา

สัก ๑๐ นาทีนี้ไม่เห็นเหลือบ่ากว่าแรงนักนะ

ตั้งไว้ บังคับในระยะนั้นให้ภาวนาทุกวัน

เพราะเราบังคับเอาความดีมาสู่เรา เราไม่ได้บังคับจิต

ของเราเพื่อสร้างความเสียหายแก่ตนจะเป็นอะไรไป

กิเลสเอาไปถลุงทั้งวันทั้งคืน กี่นาที กี่ชั่วโมง เรายัง

ไม่เห็นคิดว่าเสียเวล่ำเวลาไปเพราะกิเลส แต่เวลา

เราจะทำภาวนา ทำไมจึงว่าเสียเวล่ำเวลาไปเพราะ

การภาวนา เป็นความเห็นผิดนะ

เรามากำหนดภาวนานี้เป็นการที่จะสร้างคุณงามความดี สร้างกุศลธรรม สร้างความเฉลียวฉลาด

รอบคอบต่อจิตใจของเรา เพื่อใจจะได้มีความสงบร่มเย็นจากการภาวนานี้ เราต้องมีการบังคับ

คนอยากดีต้องบังคับ ไม่บังคับไม่ได้ จะปล่อยตามอำเภอใจกิเลสเอาไปถลุงหมด ไอ้เรื่อง

ความอยากดีใครอยากดีด้วยกันทั้งนั้นแหละ แต่ทำไปไม่ได้ทำตามวิถีทางที่ถูกต้องซิ มันทำไป

ตามกิเลส อยากดีเฉย ๆ ทำลงไปมันชั่ว ชั่วแล้วก็เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เรามา มันมีตั้งแต่ความ

ทุกข์ความลำบาก เราให้ฝึกจิตใจให้เข้าสู่ภาวนา ได้กี่นาทีก็เอา นึกอย่างที่กำหนดนะพี่น้อง

ทั้งหลาย นี้ละธรรมเป็นเครื่องยืนยันให้เราได้รับความสุขจากการภาวนาไม่สงสัย ไม่เป็นอื่น

ถ้าใครได้ทำอย่างนี้แล้วผลจะปรากฏขึ้นเป็นลำดับลำดา จิตใจจะมีความสงบเย็นภายในใจ..."

เทศน์อบรมพระและฆราวาส ณ วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง

วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ [ค่ำ]

พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)

วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จ.อุดรธานี (พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๕๕๔)

Comment

View Desktop Version

Hot Vote

กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อนทำการโหวตค่ะ

Report

กรุณา Login เข้าสู่ระบบก่อนทำการโหวตค่ะ